GDPR és DPO szolgáltatás

A GDPR rendelet egy Európai Unió által alkotott jogszabály,
amelynek az alkalmazása minden egyes EU tagállam számára
előírás. Miután ez hazánk számára is kötelező, így egyetlen
olyan vállalkozás vagy szervezet sem maradhat ki a hatálya
alól, amely személyes adatokat kezel.

DOKUMENTÁCIÓ
A Közinformatika Nonprofit Kft. a szolgáltatás keretében
vállalja, hogy a GDPR szabályai alapján elkészíti a szükséges
dokumentumokat, amivel a cégének, vagy szervezetének
rendelkeznie kell. Ezen felül a mindennapi adatvédelmi
kihívásokkal szemben is támogatjuk partnereinket.
Bővebb információkért keressen minket!

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
A szolgáltatásunk része az adatvédelmi tisztviselő, vagy
másnéven a DPO biztosítása is. A GDPR számos esetben
kötelezővé teszi adatvédelmi tisztviselő kijelölését. Ebben az
esetben cégünk nem csak egy szolgáltatást nyújt, hanem egy
segítő partnert, akit minden nap el lehet érni a felmerülő,
megoldandó feladatokkal.

gdpr dpo

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatai

Tájékoztatás
A DPO tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban.

Hatósági ügyek
A DPO együttműködik a felügyeleti hatósággal, és segíti az ügyfelet a hatósággal való kapcsolattartásban.

Biztonság
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, – az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel-, végzi.

Tanácsadás
A DPO a partner kérésére szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikk szerinti elvégzését. 

Kapcsolattartás
A DPO az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság és a partner között. A szolgáltatás ideje alatt bármely szükséges kérdésben konzultációt folytat a partnerrel.

Adatvédelmi hatásvizsgálat
Az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat
elvégzésekor az adatvédelmi tisztviselő (DPO) szakmai tanácsát köteles kikérni.

Ellenőrzés
A DPO ellenőrzi a GDPR rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést.

Komplexitás
A DPO segítséget nyújt a feladatkörök kijelölésében, az adatkezelési műveletekben, a személyzet tudatosságának növelésben és képzésében, valamint megszervezi a kapcsolódó auditokat is.

Felülvizsgálat
Az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédelmi tisztviselő (DPO) szakmai tanácsát köteles kikérni.

gdpr
gdpr