Információbiztonsági
Rendszer (IBR) kiépítése

Az információbiztonság fontossága napjainkban

Miért csináljuk?

A hackerek sajnos egyre okosabbak, ezért egyre nagyobb szükség van digitális eszközeink és a hálózati eszközök védelmére.
Az információ bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzése; valamint a számon kérhetőség, a hitelesség, a megbízhatóság és a letagadhatatlanság biztosítása mind az információbiztonság feladata.
Az információbiztonság megvédi az érzékeny információkat, a szervezeti eszközöket, számítógépeket, hálózatokat a jogosulatlan hozzáférésektől, külső és belső támadásoktól.

Hogy csináljuk?

Az információbiztonsági rendszer (IBR) kiépítése során egy olyan rendszert építünk fel, amely egyszerre felel meg a 2013. évi L.-es törvénynek, valamint a 41/2015-ös BM rendeletnek. A jogszabályi változásokat folyamatosan követjük, és azoknak megfelelően módosítjuk – külön díj felszámítása nélkül – a már elkészült dokumentációt. A kiépített rendszer működését segítjük az év minden napján.
Célunk, hogy a partnerek biztonsága ne csak a jogszabályoknak feleljen meg, hanem egyúttal biztonságtudatosságra is sarkallja a felhasználókat.

Információbiztonsági Rendszer kiépítése

Cégünk az információbiztonsági rendszer kiépítése szolgáltatás során az alábbiakat vállalja:

Fizikai biztonsági környezet felmérése
Logikai biztonsági környezet felmérése
Adminisztratív biztonsági környezet felmérése
Helyzetjelentés
Intézkedési terv (fizikai, logikai, adminisztratív)
Dokumentációs környezet felülvizsgálata, létrehozása (szabályzatok, nyilvántartások)
Meglévő eljárásrendek szinkronizálása
Működéstámogató dokumentációs környezet létrehozása
Informatikai Biztonsági Oktatás
Belső audit, auditképviselet
NEIH OVI űrlap egyeztetett kitöltése
NEIH SZVI űrlap egyeztetett kitöltése

Kapcsolattartás
Az évente megismételt belső audit során frissítésre
kerül az információbiztonsági akcióterv. Ugyanilyen
időközönként tartunk kötelező információbiztonsági
oktatásokat, amelyek célja az információbiztonsági
tudatosság növelése.

Állandó felülvizsgálat
A szolgáltatáshoz tartozó auditgaranciában
belefoglaltatik a rendszer ellenőrzése a belső auditok
keretén belül, újbóli felmérések készítése, valamint a
dokumentációk testreszabása az esetlegesen
bekövetkezendő változások esetén.
Az információbiztonsági felelős (IBF) segítséget nyújt
a Hatósággal való kapcsolattartás folyamatában.

Folyamatos tájékoztatás
Kiemelt odafigyeléssel kezeljük a rendszergazdák
tájékoztatását az ismertté váló sérülékenységekre
vonatkozó riasztások a szükséges beavatozások
tekintében, különös tekintettel az adatok, az
adatvagyon megóvása érdekében.

ibr szolgaltatas hatternincs

Felülvizsgálat
Az adatvédelmi tisztviselő segítséget nyújt a
GDPR-dokumentáció teljes felülvizsgálatához
a szolgáltatás során.