General Data Protection Regulation – (GDPR)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Egységes Adatvédelmi Rendelete 

Tanácsadás, támogatás és megfelelőségi előkészítés

A GDPR, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 2018. május 25 -étől kötelezően alkalmazandó – ettől az időponttól kezdve az abban foglaltak szerint kell eljárni az unió tagállamaiban – így Magyarországon is – és az Ön szervezetének, hivatalának, illetve vállalkozásának is! A hátralévő idő tehát elég szoros menetrendet feltételez - a hazai jogalkotás a szeptemberi parlamenti ülésszakban veszi napirendre azoknak a törvényeknek a módosítását, amelyeket érinteni fog. (A vezetői elkötelezettséget a törvényalkotó a kiszabható büntetés mértékében találta meg erősíteni: a 20 millió euro, vagy az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeg közül a magasabb összegű bírság lehetősége az információbiztonságra és adatvédelemre kevésbé érzékeny döntéshozókra is ösztönzően fog hatni.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) már megkapta a szükséges költségvetési támogatást, hogy közel duplájára emelje a hatósági feladatok ellátáshoz szükséges állományi létszámát – a törvény érintettjei azonban mintha még nem lennének ennyire felkészültek… Jelen helyzetben a KÖZINFORMATIKA Nonprofit Kft. abban tud segítséget nyújtani, hogy felméri a jelenlegi adatkezelési gyakorlatot és felkészíti a szervezetet azokra a kihívásokra, amelyeket a GDPR megfeleléshez szükséges lépések megtétele jelent. Azon szervezetek, amelyek jelenleg is kötelezettek adatvédelmi felelős kinevezésére egészen biztosan meg fognak ismerkedni a hasonló GDPR terminológiával: az adatvédelmi tisztviselővel. Ha a rendeletből csupán ezt az egy elemet ragadjuk ki már láthatjuk, hogy a szervezet szabályzataiban meghatározó elemek kerülnek megváltoztatásra, vagy egészülnek ki, amellett, hogy új jogintézmények is részeivé válnak a kötelezően alkalmazandó adatvédelmi szabályozásnak - így például az adatvédelmi hatásvizsgálat. A KÖZINFORMATIKA az információbiztonsági rendszerek kiépítése során kialakított módszertana és a nagyszámú bevezetés által nyert tapasztalatok alapján biztonsággal vállalkozik tanácsadásra és a kapcsolódó feladatok elvégzésére. A rendelet hatálybalépését megelőzően a NAIH által is javasolt iránymutatás szerint vizsgáljuk a szervezetet - a felkészülést időben megkezdők nagyságrendekkel jobb esélyekkel várhatják az ellenőrzést és tudhatják biztonságban adataikat.