a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet és az iparági információbiztonsági szabványoknak való megfelelés szerint

A KÖZINFORMATIKA vállalja a megbízó információbiztonsági rendszerének (IBR) teljes körű kiépítését, azaz a 2013. évi L. törvénynek és a 2015. évi 41. számú BM rendeletnek való teljes megfelelést, illetve igény esetén az ISO/IEC 27001:2005 szabvány szerint IBIR rendszer kialakítását és bevezetését, amelyekre auditképviselet mellett auditgaranciát vállal.

A KÖZINFORMATIKA vállalja a megbízó oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtását, a szabályozási háttér megteremtését, szervezeti, ügyviteli változások beépítését a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzését a helyi szabályzatokban, ügyviteli és információbiztonsági területen. Ennek keretében a folyamatátalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása és szükség esetén ezek kialakítása valósul meg.

A bevezetés - rendszerépítés - során elvégzendő Informatikai Biztonsági feladatok

 • Fizikai biztonsági környezet felmérése
 • Logikai biztonsági környezet felmérése
 • Adminisztratív biztonsági környezet felmérése
 • Helyzetjelentés
 • Intézkedési terv (fizikai, logikai, adminisztratív)
 • Dokumentációs környezet felülvizsgálata, létrehozása (szabályzatok, nyilvántartások)
 • Meglévő eljárásrendek szinkronizálása
 • Működéstámogató dokumentációs környezet létrehozása
 • Informatikai Biztonsági Oktatás
 • Belső audit, auditképviselet
 • NEIH OVI űrlap egyeztetett kitöltése
 • NEIH SZVI űrlap egyeztetett kitöltése

Az Információbiztonsági rendszer kiépítése és bevezetés után a KÖZINFORMATIKA Nonprofit Kft. minden esetben ajánlatot tesz IB rendszer kiépítését követően annak a törvény által előírt folyamatos működtetésére, azaz az IBF (Információbiztonsági Felelős) tevékenység ellátására.