Információbiztonsági

Felelős (IBF) szolgáltatás

 

Ahogy az adatvagyon megszerzésére irányuló kísérletek száma

meredeken emelkedik, annak védelme az egyik legfontosabb

feladatunk és törvényben megszabott kötelességünk.

Az információbiztonságra vonatkozó szabályokat több hatóság

is ellenőrzi és ellenőrizheti, ezért kiemelten fontos, hogy olyan

ember kezében legyen az információbiztonsági felelős (IBF)

pozíció, aki több éves tapasztalattal rendelkezik az üzemeltetés

és ügymenet területén, valamint a Hatóság által indított

eljárásokban is valós támogatást tud nyújtani, egészen annak

lezárásáig.

 

Éppen ezért nem csak az információbiztonsági rendszer (IBR)

kiépítését vállaljuk, hanem annak üzemeltetését is az

információbiztonsági felelősön (IBF) keresztül.

A törvény szigorú feltételekhez köti az információbiztonsági

felelős (IBF) szerepkör betöltését. Az általunk delegált

információbiztonsági felelősök (IBF) minden esetben rendelkeznek

a törvény által előírt végzettséggel és teljesítik az egyéb jogszabályi

követelményeket is. Több éves tapasztalatunk és hatósági

kapcsolataink garanciát nyújtanak az ügyfeleink számára a mindenkori

ellenőrzéseken való megfelelésre.

arnyek ibf logo

Az Információbiztonsági Felelős
Az információbiztonsági felelős nem csak a rendszer működéséért felel,
hanem legfontosabb feladata, hogy a biztonságtudatos működést
elősegítve támogassa a partnert a rendszer működésének minden területén.
Az információbiztonsági rendszer kialakításának első lépésétől az IBF
alapvető célja, hogy a hatályos jogszabályok alkalmazása mellett határozza
meg a szükséges védelmi intézkedéseket.